4888.67

Gauta parama

64

Rėmėjų skaičius​

3352.33

Panaudota parama​

Jūsų nuovoka puiki. Pačiu laiku apsilankėte šioje svetainėje. Čia rasite tai, ką seniai jaučiate ir norite pasidalinti su kitais, tik abejojote ar būsite teisingai suprasta(s). Neabejokite – Jūs turite labai daug bendraminčių.

Europinės civilizacijos valstybės išgyvena gilią valstybingumo kultūros krizę. Tai dar kartą ryškiai atskleidė demokratijos bastionu laikytose Jungtinėse Amerikos Valstijose vykęs prezidentų kaitos procesas 2020- 2021 metų sandūroje. Čia išryškėjo ne tik žmonių kultūriniai skirtumai, bet ir pinigų kulto civilizacijos padariniai, vedantys žmoniją į dorovinį nuosmukį.

Negatyvios žmogaus sambūvio su gamtine aplinka tendencijos, kurias apnuogino informacinių technologijų šuolis, primygtinai perša permainų būtinumą  visuomenės savivaldoje. Deja, Vakarų pasaulis konformistiškai įstrigo XIX a.- XXa. pradžios  valstybingumo modeliuose, kuriuos iš tradicijos vadina demokratija. Tačiau vos keliems procentams žmonių valdant daugiau kaip pusę visos žmonijos finansinių išteklių ir per ekonominį dominavimą nulemiant didžiosios dalies visuomenės gyvenimo sąlygas ir tvarką, tai vadinti demokratija daugiau negu netikslu. Net tokioje gyventojais neskaitlingoje šalyje kaip mūsų Lietuva demokratija virto partokratija. Plika akimi matosi, kad partijos neatstovauja jokiems visuomenės socialiniams sluoksniams. Jos tapo Tautos paveldo ir viešųjų išteklių tvarkymo (beje, dažnai korumpuoto) interesų grupėmis. Pasibjaurėjimą keliančios rietenos ne tik rinkiminių kampanijų metu dėl prieigų prie šalies viešųjų išteklių nekontroliuojamo tvarkymo nuodija pilietinę atmosferą ir priešina tautą. O galėtų maloniai stebinti drąsaus novatoriškumo  idėjomis. Pagal blogio imperijos griovimo pavyzdį Lietuva tikrai galėtų  būti  pilnavertės demokratijos su aukšta valstybingumo kultūra pirmeivių gretose.

Humaniškesnės politinės valios ir valstybingumo kultūros paieška verčia galvoti, kaip sutvarkyti pilietinės savivaldos modelį, kad tautos viešoji organizacinė sistema ne priešintų, o vienytų Tautą kūrybai, pažangai ir tvarumui. Tai galima pasiekti tik valstybiškai sureikšminus prigimtinių žmogaus teisių apsaugą ir tuo pagrindu išgryninus vertybines orientacijas: partinių interesų dominavimą  pakeitus pilietinės daugumos interesų prioritetais. Kitais žodžiais tariant –  orientavus Tautą į pilietinės visuomenės vertybes.

Ieškodami bendraminčių, mes, pilietinės visuomenės šalininkų grupelė, įsteigėme Pilietinės visuomenės kūrėjų paramos fondą, kurio tikslas sutelkti kuo daugiau pilietinės visuomenės šalininkų – fondo rėmėjų ir bendrai veikiant išgryninti pilietinės visuomenės vertybes bei priemonių sistemą toms vertybėms įgyvendinti. Tikime, kad fondo rėmėjai taps naujo tipo politinės jėgos nariais, pagal dalykinį pasirengimą randančiais deramą vietą kelyje į šalies suklestėjimą.

Pilietinės visuomenės kūrėjų paramos fondas (adm. vadovas Juozas Aleksandravičius)

Mūsų rėmėjai:

Susisiekime:

Copyright 2021 © Powered by Getspace